Vitamin D

Oko 80% vitamina D se sintetiše u koži kad je izložena sunčevoj svetlosti.
Procenjuje se da u svetu oko jedna milijarda ljudi pati od nedostatka vitamina D.
Pre i tokom primene suplemenata neophodno je proveriti koncentraciju vitamina D u krvi.

Vitamin D je jedini vitamin koji se može sintetisati u ljudskom organizmu. Obuhvata
grupu srodnih steroidnih jedinjenja od kojih najveći značaj imaju vitamini D2 i D3. Oko 80%
vitamina D se sintetiše u koži kada je izložena sunčevoj svetlosti, zbog čega se naziva još i
“vitamin sunca”, dok se oko 20% u ljudskom organizmu obezbeđuje iz hrane i dijetetskih
suplemenata. Receptori za vitamin D se nalaze u gotovo svim ćelijama. Iz tog razloga, vitamin D
se smatra hormonom a ne klasičnim vitaminom. U koži se normalno stvara 7-dehidroholesterol,
koji se pod dejstvom ultravioletnog zračenja prevodi u provitamin D, a on dalje pod uticajem
telesne toplote u vitamin D3 (holekalciferol). Da bi ispoljio fiziološki efekat vitamin D mora proći
kroz dve metaboličke reakcije hidroksilacije. Prva metabolička reakcija se odvija u jetri i
predstavlja prevođenje vitamina D3 u kalcidiol (25-OH-vitamin D3), koji se dalje transportuje
cirkulacijom do bubrega gde se odvija druga hidroksilacija. U bubrezima se stvara više od 50
identifikovanih metabolita. Kalcitriol (1,25-(OH)2-vitamin D3) je najaktivniji metabolit vitamina
D3, koji deluje brzo i snažno na transport kalcijuma.
Svakako je primarna funkcija kalcitriola regulacija homeostaze kalcijuma i fosfora, kroz
njihovu povećanu apsorpciju u crevima i stimulaciju depozicije kalcijuma u kostima. Međutim,
raspon funkcija vitamina D u organizmu je izuzetno veliki i uključuje regulaciju rasta ćelija i
međućelijsku komunikaciju, neuromuskulaturnu i imunološku funkciju, smanjenje zapaljenskih
procesa. Brojna istraživanja su pokazala da kalcitriol može smanjiti napredovanje karcinoma tako
što usporava razvoj novih krvnih sudova u kanceroznom tkivu. Smanjenje zapaljenskih procesa u
trudnoći je važno jer su oni povezani sa visokim krvnim pritiskom, prevremenim porođajem i
malom težinom novorođenčadi.
Izlaganje suncu je najvažniji način obezbeđenja adekvatnih količina vitamina D u
organizmu. Obično je dovoljno dnevno izlaganje suncu svega 10 do 15 minuta u najsunčanijem
periodu dana, bez upotrebe zaštitnih sredstava. Starije osobe se moraju duže izlagati sunčevoj
svetlosti, jer je kod njih konverzija u koži znatno oslabljena. Međutim, sunčevo zračenje je
istovremeno i potencijalni kancerogen. Pored toga, razlaganje vitamina D u organizmu je jako brzo
nakon njegove sinteze, što znači da se zalihe brzo troše naročito tokom jeseni i zime. Iz toga
razloga, sve je učestaliji nedostatak vitamina D koji može biti prisutan u svim starosnim grupama.
Procenjuje se da u svetu oko jedna milijarda ljudi pati od deficita vitamina D.

Source: TalijaLab, http://www.talijalab.com/