Zabrana poseta na bolničkim odeljenjima.

Postupajući po Informaciji o epidemiološkoj siutaciji u OB „Sveti Luka“ Smederevo, Zavoda za javno zdravlje Požarevac, v.d.direktor Opšte bolnice izdao je naredbu kojom se od danas, […]
Source: Opšta bolnica “Sveti Luka” Smederevo, http://obsmederevo.rs/