Zdravstvena inspekcija

Ministarstvo zdravlja, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju

Telefon: 011/311 74 24

Adresa: Omladinskih brigada 1, Novi Beograd

E-mail: ruzica.bojanic@zdravlje.gov.rs

 

Odsek za zdravstvenu inspekciju Beograd

Telefon: 011/ 311 74 24

Adresa: Omladinskih brigada 1, Novi Beograd

E-mail: jelica.radulovic@zdravlje.gov.rs

 

Odsek za zdravstvenu inspekciju Novi Sad

Telefon: 021/427 130

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 10, Novi Sad

 

Odsek za zdravstvenu inspekciju Niš

Telefon: 018/505 155

Adresa: Strahinjića Bana bb, Niš

E-mail: goran.stamenkovic.zin@gmail.com

 

Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac

Telefon: 034/336 248

Adresa: Save Kovačevića 7, Kragujevac

E-mail: zdravstvenainspekcijakrag@gmail.com

 

Odsek za zdravstvenu inspekciju Užice

Telefon: 031/513 657

Adresa: Dimitrija Tucovića 52, Užice

E-mail: zoransevarlic@zdravlje.gov.rs