Privredni sudovi

Privredni sud u Beogradu
Telefon: 011/2060-000
Adresa: Masarikova br. 2, Beograd
E-mail: uprava@bg.pr.sud.rs
Radno vreme: 07:30 – 15:30

Privredni sud u Valjevu
Telefon: 014/222-144, 014/222-170
Adresa: ul. Karađorđeva br. 48a, Valjevo
E-mail: uprava@va.pr.sud.rs
Rad sa strankama: 07:30 – 15:30

Privredni sud u Zaječaru
Telefon: 019/422-130, 019/442-072
Adresa:
Trg oslobođenja 30, 19000 Zaječar
E-mail: uprava@za.pr.sud.rs
Radno vreme: 07:30 – 15:30
Prijem stranaka: utorkom od 11:00 do 14:00 časova

Privredni sud u Zrenjaninu
Telefon: 023/561-929, 023/566-533
Adresa: Kej 2. oktobra br. 1, Zrenjanin
E-mail: uprava@zr.pr.sud.rs
Radno vreme sa strankama: 08:00 – 15:00

Privredni sud u Kragujevcu
Telefon:
Sekretar: 034/306-263
Pisarnica: 034/306-250
Adresa: Trg slobode br. 3 (V sprat zgrade organa gradske uprave)
E-mail: uprava@kg.pr.sud.rs

Sudska јedinica u Jagodini
Теlefon: 035/222-721
Adresa: ul. Kneginje Milice br. 15, Jagodina
Radno vreme: 07:30 – 15:30

Privredni sud u Kraljevu
Telefon:
Izvršna pisarnica: 036/312-529
Adresa: Cara Dušana 41, 36000 Kraljevo
E-mail: uprava@kv.pr.sud.rs
Radno vreme: 07:30 – 15:30

Sudska jedinica u Kruševcu
Telefon: 037/350-1505
Adresa: ul. Balkanska br. 63 (III sprat), Kruševac
Radno breme: 07:30 – 15:30

Privredni sud u Leskovcu
Telefon:
Centrala: 016/230-502
Adresa: ul. Bulevar oslobođenja br. 2, 16000 Leskovac
E-mail: uprava@le.pr.sud.rs
Prijem pismena i rad sa strankama: 07:30 – 15:30

Sudska jedinica u Vranju
Telefon: 017/422-359
Adresa: ul. Stefana Prvovenčanog br. 1, 17500 Vranje
Prijem pismena: 07:30 – 15:30
Rad sa strankama: 10:00 – 13:00

Privredni sud u Zrenjaninu
Telefon: 023/561-929, 023/566-533
Adresa: Kej 2. oktobra br. 1, Zrenjanin
E-mail: uprava@zr.pr.sud.rs
Radno vreme sa strankama: 08:00 – 15:00

Privredni sud u Kraljevu
Telefon:
Izvršna pisarnica: 036/312-529
Adresa: Cara Dušana 41, 36000 Kraljevo
E-mail: uprava@kv.pr.sud.rs
Radno vreme: 07:30 – 15:30

Sudska jedinica u Kruševcu
Telefon: 037/350-1505
Adresa: ul. Balkanska br. 63 (III sprat), Kruševac
Radno breme: 07:30 – 15:30

Privredni sud u Leskovcu
Telefon:
Centrala: 016/230-502
Adresa: ul. Bulevar oslobođenja br. 2, 16000 Leskovac
E-mail: uprava@le.pr.sud.rs
Prijem pismena i rad sa strankama: 07:30 – 15:30

Sudska jedinica u Vranju
Telefon: 017/422-359
Adresa: ul. Stefana Prvovenčanog br. 1, 17500 Vranje
Prijem pismena: 07:30 – 15:30
Rad sa strankama: 10:00 – 13:00

Privredni sud u Nišu
Telefon: 018/522-130, 018/520-451
Adresa: Svetosavska 7a, Niš
E-mail: uprava@ni.pr.sud.rs
Radno vreme: 07:30 – 15:30
Rad sa strankama: 10:00 – 13:00

Privredni sud u Novom Sadu
Telefon: 021/4876-205, 064/8559-527
Adresa: Sutjeska 3, 21000 Novi Sad
E-mail: snezana.obradovic@ns.pr.sud.rsuprava@ns.pr.sud.rs
Radno vreme: 07:30 – 15:30
Rad sa strankama: 08:00 – 13:00

Privredni sud u Pančevu
Telefon: 013/343-170
Adresa: Vojvode Radomira Putnika 13 – 15
E-mail: uprava@pa.pr.sud.rs
Rad sa strankama: 08:00 – 15:00

Privredni sud u Požarevcu
Telefon:
Uprava: 012/521-652
Pisarnica: 012/521-654
Adresa: ul. Jovana Šerbanovića br. 4, 12000 Požarevac
E-mail:
Uprava: uprava@po.pr.sud.rs
Portparol: sava.tosic@po.pr.sud.rs
Radno vreme: 07:30 – 15:30
Prijem stranaka:
Pisarnica: 08:00 – 15:00

Privredni sud u Somboru
Telefon: 025/415-822
Adresa: Venac Vojvode Živojina Mišića br. 23
E-mail:
Sudska uprava: uprava@so.pr.sud.rs
Portparol suda: djuric.svetlana@so.pr.sud.rs
Radno vreme: 07:30 – 15:30

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Telefon:
Sudska uprava: 022/600-182
Pisarnica: 022/600-173
Adresa: ul. Svetog Dimitrija br. 39, Sremska Mitrovica
E-mail: uprava@sm.pr.sud.rs
Rad sa strankama: 07:30 – 15:30

Privredni sud u Subotici
Telefon: 024/524-861
Adresa: Senćanski put br. 1, 24000 Subotica
E-mail: uprava@su.pr.sud.rs
Radno vreme: 07:30 – 15:30
Prijem stranaka u sudskoj pisarnici i kod upravitelja sudske pisarnice vrši se u vremenu od 08:30 do 12:30 časova svakog radnog dana.

Privredni sud u Užicu
Telefoni: 031/513-931, 031/513-108, 031/517-671, 031/520-372, 031/513-955
Adresa: Marije Mage Magazinović br. 11, 31000 Užice
E-mail: uprava@ue.pr.sud.rs
Radno vreme: 07:30 – 15:30
Vreme za prijem stranaka:
Pisarnica: 07:30 – 15:30

Privredni sud u Čačku
Telefon:
Izvršna pisarnica: 032/515-0026
Adresa: Cara Dušana br. 6, Čačak
E-mail: uprava@ca.pr.sud.rs
Radno vreme:07:30 – 15:30
Rad sa strankama: 09:00 – 15:00