Privredni sudovi

Privredni sud u Beogradu Telefon: 011/2060-000 Adresa: Masarikova br. 2, Beograd E-mail: uprava@bg.pr.sud.rs Radno vreme: 07:30 – 15:30 Privredni sud u Valjevu Telefon: 014/222-144, 014/222-170 Adresa: ul. Karađorđeva br. 48a, Valjevo E-mail: uprava@va.pr.sud.rs Rad sa strankama: 07:30 – 15:30 Privredni sud u Zaječaru Telefon: 019/422-130, 019/442-072 Adresa: Trg oslobođenja 30, 19000 Zaječar E-mail: uprava@za.pr.sud.rs Radno vreme: 07:30 – 15:30 Prijem stranaka: utorkom od 11:00 do 14:00