Otvaranje privatne ordinacije

Svi odgovori na pitanja vezana za otvaranje privatne ordinacije nalaze se u Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Ovaj pravilnik propisuje neophodne uslove za otvaranje svih oblika privatne prakse u smislu kadra, lekova, opreme i prostora u kojem će se zdravstvena delatnost odvijati. Očekuje se

Otvaranje ordinacije

Pre nego što se odlučite za otvaranje ordinacije, ovde se možete informisati o neophodnim uslovima za to. Možda Vam ovim putem skrenemo pažnju na neke detalje o kojima niste razmišljali. U bliskoj budućnosti se očekuje objedinjavanje privatnog i državnog zdravstvenog sektora. Pacijenti će uz overenu knjižicu moći da dobiju lekarsku pomoć u privatnoj ili državnoj

Dokumenta za otvaranje apoteke

Dokumenta za otvaranje apoteke je jednostavno prikupiti ukoliko ispunjavate sve predviđene uslove za otvaranje apoteke. Tada dokumenta za otvaranje apoteke služe samo kao potvrda da je sve spremno. Potrebna dokumenta za otvaranje apoteke Najpre su Vam potrebna dokumenta za otvaranje apoteke koja podnosite Ministarstvu zdravlja, odnosno njegovom Odeljenju za zdravstvenu inspekciju: fotokopija lične karte osnivača

Kako otvoriti apoteku u Srbiji

Kako otvoriti apoteku u Srbiji Otvaranje preduzeća u Srbiji je prilično jednostavno. Potrebno je popuniti formular (jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika), priložiti fotokopiju lične karte i dokaz o uplati nadoknade za registraciju preduzetnika (naknada iznosi do 2.000 dinara). Međutim, ako se pitate kako otvoriti

Otvaranje stomatološke ordinacije

Pre nego što se odlučite za otvaranje stomatološke ordinacije, ovde se možete informisati o neophodnim uslovima za to. Možda Vam ovim putem skrenemo pažnju na neke detalje o kojima niste razmišljali. U poslovanju stomatoloških ordinacija dosta toga zavisi upravo od Vas, odnosno od Vašeg stručnog rada. Ukoliko dobro radite, imaćete svoje pacijente. Pacijenti ne prepoznaju